Gmina Konstancin-Jeziorna realizuje projekt pn „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem projektu jest sporządzenie programu rewitalizacji gminy Konstancin-Jeziorna.

Wysokość dofinansowania z UE: 123.687 zł.

Do pobrania: Plakat Projektu Rewitalizacji