BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

16 grudnia 2016 r.,  godz. 14.00.

w siedzibie Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie -Jeziornie odbędzie się:

Konferencja podsumowująca sporządzenie Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020 +.

                                                                                 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

                                                                                    Kazimierz Jańczuk

Do pobrania: Plakat Konstancin-Jeziorna etap IV

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Konsultacje Społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji –Konstancin-Jeziorna 2020+

w terminie od 21 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A
w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.30 oraz na stronie internetowej rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl
dostępny będzie do wglądu projekt dokumentu pt. Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+

Uwagi do Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+, można będzie składać w terminie od 21 listopada do 2 grudnia
2016 r., w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl wpisując w tytule „Uwaga do Programu Rewitalizacji
– Konstancin-Jeziorna 2020+”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
z dopiskiem: „Uwaga do Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”
c) bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania: Plakat Konstancin etap III

Spotkania w sprawie Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ odbędą się w dniach 22 listopada, 24 listopada, i 28 listopada 2016 r. zgodnie z następującym harmonogramem czasowym i w następujących miejscach:

22 listopada 2016 r.:

 • 9.50-10.35 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: spotkanie informacyjno-edukacyjno-konsulltacyjne w postaci warsztatów dla dzieci i młodzieży tej szkoły;
 • 11.35-12.20 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy
  ul. Wojewódzkiej 12:
  spotkanie informacyjno-edukacyjno-konsulltacyjne w postaci warsztatów dla dzieci i młodzieży tej szkoły;
 • 13.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1
  : otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 14.30 – Świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa
  Okrzewska Nr 27):
  otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 18.30 – Świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;

 

24 listopada 2016 r.:

 • 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1
  : otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 14.00 – Świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa Okrzewska Nr 27): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 17.00 – Świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22; otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • godz. 30 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy
  ul. Wojewódzkiej 12:
  otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;

28 listopada 2016 r.:

 • 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1
  : otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 14.00 – Świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa Okrzewska Nr 27): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 17.00 – Świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • godz. 30 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
 • 18.30Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy
  ul. Wojewódzkiej 12:
  otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Kazimierz Jańczuk