Ankiety

Strona zawiera wszystkie ankiety skierowane do mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna w ramach realizacji projektu rewitalizacji.

Wypełnione ankiety proszę przesłać na adres mailowy rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pokój nr 4)

Ankieta 1 – do przesłania w terminie do dnia 26 sierpnia 2016r.

Załącz wypełnioną ankietę