W dniach od 26 lipca do 26 sierpnia 2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie, określenia szczególnych dla ankietowanych obszarów oraz poznania ich oczekiwań. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej z podanych odpowiedzi. Dodatkowo
w niektórych pytaniach możliwe było wpisanie odpowiedzi innej niż z pola wyboru.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 165 osób. Większość ankietowanych oceniło średnio lub źle „możliwość prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej” a także „możliwość znalezienia pracy na terenie Gminy”.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest
w załączniku „Wyniki badania ankietowego Gmina Konstancin-Jeziorna”.

 

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Do pobrania: Wyniki ankiety_rewitalizacja Konstancin-Jeziorna