Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna i wszystkich tych, którym dobro Gminy leży na sercu o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat potrzeb i oczekiwanych działań, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze gminy – w szczególności obszarów najbardziej zaniedbanych.

Wyniki ankiety posłużą do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna.

Ankieta jest dostępna do pobrania na stronie internetowej http://rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl/.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres mailowy rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pokój nr 4) w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r.

Pobierz: Ankieta do pobrania

Możesz załączyć pobraną, wypełnioną i zapisaną ankietę i wysłać do nas anonimowo:

Załącz wypełnioną ankietę