Wyłożenie do publicznego wglądu Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+
ma miejsce w terminie od 21 listopada do 2 grudnia 2016 roku.

Do pobrania: Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ projekt_1.0 do konsultacji