W załączniku zamieszczono Prezentację ze spotkań związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+, które miały miejsce w dniu 25 października 2016r.

Załącznik 1. Prezentacja ze spotkania z 25.10.2016r.