W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji
(załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 8 listopada 2016 r.
w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
    Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
  3. bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna w godzinach pracy Urzędu.

 

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

 

Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna

Kazimierz Jańczuk

 

Pliki do pobrania:

Załącznik 1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji

Załącznik 2. Fiszka projektowa