zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 30.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna,
  Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
 3. bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Konstancin-Jeziorna
  w godzinach pracy Urzędu.

Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Z poważaniem,

Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Pliki do pobrania:

 1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 2. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego.
 3. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
 4. Formularz zgłaszania uwag.