w sprawie zmiany uchwały nr 416/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji  – Konstancin-Jeziorna 2020 +.

Do pobrania: Uchwała